15. mája roku 2014 naše lesy postihla veľká veterná kalamita. V dôsledku nej je vyvrátených cca 60 ha lesa v oblasti “hory Kvačianky” a doliny Sestrč. Ťažbu drevnej hmoty v lokalitách “Kolembáče, Holé Žiare, Meštrová” prevádzali pracovné skupiny z Českej republiky, Rakúska a Poľska. Použitá tu bola harvesterová technológia. Pri tomto procese sú využívané dva základné stroje :

  • Harvester – ťažbový stroj
    Harvester je viacoperačný ťažbový stroj, ktorý okrem samostatného pohybu po teréne spiľuje, odvetvuje, rozrezáva stromy a ukladá drevo na viac alebo menej sformované hromady. Všetky pracovné operácie sa vykonávajú v jednom cykle, pričom niektoré operácie môžu prebiehať súbežne (napr. premiestňovanie, odvetvovanie, rozrez kmeňa).
  • Vyvážací stroj (vyvážač, forwarder) – kompaktný dvoj až štvornápravový stroj, kde ťažná sekcia je s klanicovou nadstavbou pevne spojená s kĺbovou sústavou. Kĺbová sústava umožňuje pohonnej jednotke aj nadstavbe s nákladom samostatne kopírovať terén počas jazdy. U väčšiny forwarderov špeciálne zariadenie umožňuje aretovať kĺb, čím sa spojí pevne ťažná časť s nadstavbou. Takto získaná tuhosť celého stroja, zvyšuje stabilitu pri práci s hydromanipulátorom, ktorý je vždy súčasťou forwardera.

Spracovávanie a odvoz dreva má veľký vplyv na naše životné prostredie, ale aj na život našich občanov. Z tohto dôvodu sme boli nútení obmedziť pohyb v týchto lokalitách, taktiež prosíme o zhovievavosť dotknutých občanov pri zvýšenom pohybe dopravných prostriedkov do ukončenia prác.

  • IMAG0515
    IMAG0542