Postup zvládnutia kalamitnej situácie

Navrhované opatrenia komplexne riešia odstraňovanie následkov živelnej pohromy spôsobenej vetrovou smršťou Žofia na lesných pozemkoch a lesnom majetku PSU L. Sielnica. Medzi prvoradé úlohy bezprostredne po živelnej pohrome patrilo spresnenie plochy postihnutej plošnou a roztrúsenou kalamitou na úroveň lesných porastov. Read More

Príchod Žofie

V dňoch 14. a 15. mája 2014 sa prehnala územím Slovenska vetrová kalamita. Udalosť sprevádzala intenzívna zrážková činnosť, napr. v Tatranskej Javorine bol zaznamenaný rekordný denný úhrn zrážok 141,3 mm, pričom aj v predchádzajúcich dvoch týždňoch prevládalo chladné a daždivé počasie. Read More