Výroba palivového dreva

PSU Lipt. Sielnica vyrába a predáva upravené palivové drevo :

Palivové drevo mäkké :  1, Metrovica štiepaná, cena 33,00 eur s DPH / prm

2, Triesky v dĺžkach 25 – 60 cm, cena 27,00 eur s DPH / prms

Palivové drevo tvrdé :     1, Metrovica štiepaná, cena 48,00 eur s DPH / prm

2, Triesky v dĺžkach 25 – 60 cm, cena 45,00 eur s DPH / prms

prm – priestorový meter

prms – priestorový meter sypaný

Kontakt : J. Ambróz – 0948 369 906, kancelária PSU – 0948 095 954

 

Povolenky vjazdu na molo :

Ročné, platné od dňa vydania do 31.12.2018, cena 15,00 eur s DPH

Mesačné, platné 1 mesiac odo dňa vydania, cena 8 eur s DPH

Povolenky sa vydávajú v úradných hodinách : Streda 8,00 – 12,00, Piatok 8,00 – 15,00

Kontakt : J. Kuna, 0948 095 954

Spracovanie drevnej hmoty viacúčelovými strojmi

15. mája roku 2014 naše lesy postihla veľká veterná kalamita. V dôsledku nej je vyvrátených cca 60 ha lesa v oblasti “hory Kvačianky” a doliny Sestrč. Ťažbu drevnej hmoty v lokalitách “Kolembáče, Holé Žiare, Meštrová” prevádzali pracovné skupiny z Českej republiky, Rakúska a Poľska. Použitá tu bola harvesterová technológia. Pri tomto procese sú využívané dva základné stroje :

Read More

Postup zvládnutia kalamitnej situácie

Navrhované opatrenia komplexne riešia odstraňovanie následkov živelnej pohromy spôsobenej vetrovou smršťou Žofia na lesných pozemkoch a lesnom majetku PSU L. Sielnica. Medzi prvoradé úlohy bezprostredne po živelnej pohrome patrilo spresnenie plochy postihnutej plošnou a roztrúsenou kalamitou na úroveň lesných porastov. Read More

Príchod Žofie

V dňoch 14. a 15. mája 2014 sa prehnala územím Slovenska vetrová kalamita. Udalosť sprevádzala intenzívna zrážková činnosť, napr. v Tatranskej Javorine bol zaznamenaný rekordný denný úhrn zrážok 141,3 mm, pričom aj v predchádzajúcich dvoch týždňoch prevládalo chladné a daždivé počasie. Read More