Výroba palivového dreva

PSU Lipt. Sielnica vyrába a predáva upravené palivové drevo :

Palivové drevo mäkké :  1, Metrovica štiepaná, cena 33,00 eur s DPH / prm

2, Triesky v dĺžkach 25 – 60 cm, cena 27,00 eur s DPH / prms

Palivové drevo tvrdé :     1, Metrovica štiepaná, cena 48,00 eur s DPH / prm

2, Triesky v dĺžkach 25 – 60 cm, cena 45,00 eur s DPH / prms

prm – priestorový meter

prms – priestorový meter sypaný

Kontakt : J. Ambróz – 0948 369 906, kancelária PSU – 0948 095 954

 

Povolenky vjazdu na molo :

Ročné, platné od dňa vydania do 31.12.2018, cena 15,00 eur s DPH

Mesačné, platné 1 mesiac odo dňa vydania, cena 8 eur s DPH

Povolenky sa vydávajú v úradných hodinách : Streda 8,00 – 12,00, Piatok 8,00 – 15,00

Kontakt : J. Kuna, 0948 095 954

Spracovanie drevnej hmoty viacúčelovými strojmi

15. mája roku 2014 naše lesy postihla veľká veterná kalamita. V dôsledku nej je vyvrátených cca 60 ha lesa v oblasti “hory Kvačianky” a doliny Sestrč. Ťažbu drevnej hmoty v lokalitách “Kolembáče, Holé Žiare, Meštrová” prevádzali pracovné skupiny z Českej republiky, Rakúska a Poľska. Použitá tu bola harvesterová technológia. Pri tomto procese sú využívané dva základné stroje :

Read More